Oświadczenie Aligatores Fight Club ws. zakłócania działań klubu przez policję

Klub Aligatores Fight Club na swoim profilu facebookowym wydał oświadczenie w sprawie ciągłych nalotami przez funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji w w Warszawie. 

 

Pełna treść oświadczenia poniżej:

 

„Kochane Aligatory.

W związku z działaniami funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji I w Warszawie, w Naszym Centrum Szkoleniowym polegającymi na codziennym zakłócaniu przebiegu kursów sztuk walki prowadzonych przez Nas, polegającymi na:
Waszym zastraszaniu,
Udzielaniu Wam nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji, jakoby kursy te prowadzone były przez Nas nielegalnie, a lokal, w którym są one prowadzone miał być zamknięty,
uporczywym uniemożliwianiu prowadzenia Naszego Centrum Szkoleniowego,
informujemy Was, że działania te są bezprawne.
Wyjaśniamy, iż nie prowadzimy obecnie siłowni, ani zajęć typu fitness; ale wyłącznie kursy sztuk walki (brazylijskie jiu-jitsu, muai thai, kick-boxing, MMA, boks, aeroboks, zapasy) oraz treningi funkcjonalne z wykorzystaniem sprzętu własnego uczestników zajęć.
Działalność ta, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. 2007.251.1885) sklasyfikowana jest w ramach PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany. Podklasa ta obejmuje: – zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.), – obozy sportowe, – zajęcia gimnastyczne, – szkoły nauki jazdy konnej, – naukę pływania, – działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów, – kursy sztuk walki, kursy jogi, – kursy gry w karty (np. brydż).
Obowiązujące obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512, dalej „Rozporządzenie”) nie ustanawia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach opisanej wyżej podklasy PKD 85.51.Z, co oznacza, że działalność taka może być przez Nas prowadzona.
Prezentowane przez Nas stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem zaprezentowanym w piśmie Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Departament Sportu dla Wszystkich z dnia 9 kwietnia 2021 roku, zgodnie z którym „(…) Prowadzenie działalności w ramach kodu PKD 85.51 Z jest nadal możliwe (…)”.
Wskazujemy, że Wydział Rzemiosła Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydał opinię w charakterze stanowiska urzędowego w zakresie interpretacji przepisów Rozporządzenia, zgodnie z którą „W przypadku edukacji sportowej (PKD 85.51.Z) taka działalność nie jest zakazana i może odbywać się dla grup i osób indywidualnych (zakazane są imprezy, spotkania, zebrania), z zachowaniem reżimu sanitarnego. Podklasa ta obejmuje (PKD 85.51.Z): kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany. Obejmuje: zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.), obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne, szkoły nauki jazdy konnej, naukę pływania, działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów, kursy sztuk walki, kursy jogi, kursy gry w karty (np. brydż)”.
Powyższe potwierdza, że działalność przez Nas prowadzona, polegająca na prowadzeniu kursów sztuk walki, jest działalnością legalną, jej prowadzenie nie jest objęte jakimikolwiek zakazami, a opisana powyżej działalność Policji oraz Sanepidu destabilizujące legalną działalność naszego Centrum Szkoleniowego i wykraczają poza dopuszczalne granice prawa.
Nie dajmy się zastraszyć, to MY jesteśmy na prawach a Policja je łamie!
Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarząd Aligatores FC” 

Dodaj komentarz